تشخیص سرطان با استفاده از نمونه های کم خون

استاندارد

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، میکرو آر ان ای مولکول کوچکی است که مولکول های آر ان ای را هدف گرفته و مانع کدگذاری آن ها برای پروتئین های خاصی می شود. غیرفعال شدن این پروتئین ها با تشکیل تومورها و متازتاز ارتباط دارد و بر این اساس محققان معتقدند بین میکرو آ ان ای و انواع سرطان خون ارتباط وجود دارد.
محققان در این شیوه جدید، نانوذرات طلا را با استفاده از دی ان ای به گونه ای تغییر دادند که به نوعی سیگنال الکتروشیمیایی همراستا با میکرو آر ان ای مجهز شوند. این نانوذرات به الکترودهای پراکنده ای متصل و در نمونه خون رها می شوند تا به مولکول های میکرو آر ان ای بچسبند و جداسازی این مولکول ها را با استفاده از یک میدان مغناطیسی تسهیل کنند.
این شیوه جدید مدت زمان لازم برای فرآیند جداسازی مولکول های آر ان ای از نمونه خون را از 12 ساعت به 30 دقیقه کاهش می دهد.
علاوه بر این دقت این شیوه جدید به اندازه ای است که می توان در نمونه های بسیار کوچک خون که برای مثال از نوک انگشت گرفته می شود، مولکول های میکرو آر ان ای را شناسایی و جداسازی کرد.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Nanotechnology منتشر شده است.
علمی (6)**9259*2017

انتهای پیام /*


علمي آموزشي


سرطان


RNA