سرنوشت خانه آیت الله هاشمی مشخص شد

استاندارد

فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی از تاسیس خانه – موزه رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.