خداحافظی عجیب مکانی با لیگ نروژ

استاندارد

دروازه بان ایرانی باشگاه استرومگدست امروز آخرین بازی اش را برای این تیم انجام می دهدو قرار است به طرز عجیبی قراردادش را این تیم فسخ کند.​​​​​​​